Reglement

Op de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2016 is het volgende reglement van toepassing:

 1. Deelname staat open voor zowel personen, groepen als organisaties. Bestuursleden, medewerkers van Nationaal Groenfonds, Fondsenbeheer Nederland, juryleden en organisatoren zijn uitgesloten van deelname.
 2. De deelnemer kan zichzelf aanmelden of door een derde worden voorgedragen. In beide gevallen dienen het motivatiefilmpje, het volledig ingevulde inschrijfformulier en de bijlagen uiterlijk op zaterdag 1 oktober 2016 digitaal bij ons binnen zijn via deze website natuurprijs.nl.
 3. Het inschrijfformulier is te downloaden via deze website bij inschrijvingen.
 4. Alleen volledige ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
 5. Inschrijving kan plaatsvinden tot en met zaterdag 1 oktober 2016. Inschrijfformulieren die na deze termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.
 6. De Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2016 bestaat uit de volgende prijzen:
  • Nationaal Groenfonds Natuurprijs van € 10.000,-
  • Nationaal Groenfonds Aanmoedigingsprijs van € 2.500,-
 7. De 3 filmpjes met de meeste likes op de videowall van deze website krijgen automatisch een plek in de Top 10 van genomineerden.
 8. De nominatiecommissie selecteert daarnaast 7 genomineerden. Tegen beslissingen van de nominatiecommissie kan op geen enkele wijze in beroep worden gegaan.
 9. De genomineerden zullen maandag 17 oktober 2016 persoonlijk op de hoogte gebracht worden van hun nominatie. Van de genomineerden wordt zo nodig aanvullende informatie gevraagd.
 10. De films, inschrijfformulieren en eventuele aanvullende informatie van de genomineerden worden voorgelegd aan de jury.
 11. Tegen beslissingen van de jury kan op geen enkele wijze in beroep worden gegaan. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. De bekendmaking van de prijswinnaars vindt niet eerder plaats dan donderdag 3 november 2016.
 13. De prijswinnaars en genomineerden gaan akkoord met het feit dat aandacht aan hun activiteiten zal worden besteed in de media en zijn bereid mee te werken aan promotie van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs in 2017.
 14. De inzendingen blijven eigendom van de organisatie, worden vertrouwelijk behandeld en - behoudens de beschrijvingen van de projecten en foto’s die de deelnemers zelf daarvoor aanleveren - niet aan derden ter beschikking gesteld.
 15. Foto’s die meegestuurd worden moeten rechtenvrij te gebruiken zijn voor zowel digitale als gedrukte uitingen van Nationaal Groenfonds. Indien een rechthebbende van het beeldmateriaal zich achteraf meldt bij Nationaal Groenfonds, zijn de kosten voor het gebruik van het beeldmateriaal en eventuele boetes voor rekening van de inzender.
 16. Door middel van inschrijving gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.

Contact 

Sinds 2007 heeft Nationaal Groenfonds zijn naam verbonden aan de Natuurprijs. De Natuurprijs heeft als doel aandacht vragen voor vernieuwende groene projecten van partijen binnen én buiten het werkveld ‘natuur en landschap’. De winnaar van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs ontvangt een geldbedrag van € 10.000,-. De aanmoedigingsprijs van € 2.500,- gaat naar een nog niet gerealiseerde initiatief waar wel een potentiële meerwaarde in zit.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je mailen met Nationaal Groenfonds via natuurprijs@nationaalgroenfonds.nl of contact opnemen met Dorit Bouwman via 06 2248 6780.