Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2016

De winnaar van de Natuurprijs 2016 is bekend: Tiny Forest - Utrecht.

Winnaar

Winnaar: Tiny Forest Utrecht

Motivatie jury

De jury is unaniem enthousiast over dit project. Het is in zijn kleinheid heel concreet en past goed binnen het thema ‘Natuur verdient verbinding’. Het is een nieuwe en duurzame bijdrage aan de vergroening van de stad. Ook de educatieve component is sterk aanwezig. Het concept levert door de bodemverbetering ook echt iets op voor natuur. De motivatiefilm is knap gemaakt en geeft een goed beeld. Het concept is ook goed op andere plaatsen inzetbaar. De jury ziet in dit project zelfs de potentie om een beweging te worden die landelijk - of zelfs over de grenzen heen - uitgebreid kan worden. Hiermee is het project de terechte winnaar van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2016!

De Cremertuin is een buurtinitiatief van de Cremerstraat. Afgelopen twee jaar heeft een groep vrijwilligers ee...

Aanmoedigingsprijs 2016

De winnaar van de Aanmoedigingsprijs 2016 is bekend: MTB routes Utrechtse Heuvelrug- NPUH.

MTB Project Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Motivatie jury

De jury vindt dit een heel praktisch project dat professioneel wordt aangepakt, ook financieel. Hiermee worden schijnbaar tegengestelde belangen bij elkaar gebracht. De sporters leveren niet alleen financieel maar ook praktisch een bijdrage aan het onderhoud van de mountainbikeroutes. Schade en overlast worden erkend en actief aangepakt en opgelost. Het zorgt voor bewustwording en wederzijds begrip bij zowel mountainbikers als andere gebruikers van de natuur. Het initiatief heeft een grote achterban. Het rendement voor natuur kan wel nog uitgebreid worden. De film is informatief en geeft een heldere boodschap.

Het project is een voorbeeld voor andere mountainbikeroutes en andere groepen die sporten in of op andere wijze gebruik maken van natuurgebieden. De jury kent de Aanmoedigingsprijs daarom toe aan het MTB Project en hoopt dat de opgedane kennis en het prijzengeld gebruikt zullen worden om deze format ook op andere plaatsen uit te rollen.

Mountainbikers in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug hadden behoefte aan een goed ontwikkeld, beheerd en o...

Genomineerden 2016

Bekijk hier een compilatiefilm van alle genomineerden van de Natuurprijs 2016.

Welke nesten zijn bezet? Wie legt het eerste ei? Lukt het de vogels om al hun jongen veilig groot te brengen?...

De Daktuinen op het Erasmus MC Sophia hebben vele positieve effecten. Zij vormen unieke stadsnatuur. Natuur ve...

Het Flower Power project realiseert in 3 jaar tijd 16,5 ha nieuwe bloemrijke graanakkers in en rond de Rucphen...

Wij hebben een bezoekboerderij waar we jaarlijks vele duizenden bezoekers ontvangen. We doen al meer dan 25 ja...

Ben je ook een fan van de stilte en de rust van de natuur? Vind je het ook belangrijk dat het gebied buiten de...

Stichting Sportschool de Open Lucht, Sporters voor Natuur brengt verbindingen aan tussen sporters en natuurbes...

Terragon ontwikkelt samen met de TU Delft, VU, HKU en de HVA te Amsterdam een serious game voor de tuinen van...

Bij Staatsbosbeheer Veenland hebben we te maken met een toenemende vraag naar excursies en arrangementen waarb...

Nationaal Groenfonds Natuurprijs

Nationaal Groenfonds reikt de Natuurprijs jaarlijks uit om bijzondere natuur- landschaps- en duurzame projecten onder de aandacht te brengen. Met het prijzengeld kunnen de winnaars hun project nog een stukje verder brengen. Binnenkort laten we via onze website nationaalgroenfonds.nl, Facebook en Twitter @Groenfonds weten waar de winnaars van dit jaar het geld aan besteed hebben of gaan besteden.